Sunday , January 19 2020

حفاظت از محیط زیست در آلمان است

حفاظت محیط زیست برای تعداد زیادی از مردم در المان مهم هست.بنابر این باشگاه ها و مردم زیادی بجز اداره فدرال محیط زیست و اداره حفاظت محیط زیست و زیر مجموعه های این ادارات وجود دارند که برای حفاظت محیط زیست در تلاش هستند. ادارات رسمی مثل اداره فدرال محیط زیست و اداره حفاظت از محیط زیست مسئولیت هایی مانند جلوگیری از ورود مواد سمی به رودخانه ها و دریاچه ها و یا مراقبت از پاک بودن هوا از دود و سایر آلوده کننده ها را دارند. باشگاهها اغلب مراقب یک یا دو مورد ویژه هستند.مثل باشگاه حمایت از پرندگان که برای پرندگان لانه تهیه و برای استفاده آنها آویزان میکنند و یا شناسایی و مراقبت از پرندگان در حال انقراض. اما در آلمان حفاظت از محیط زیست معانی دیگری مثل درست مصرف کردن منابع هم دارد . بنا بر این مردم در آلمان زباله را تفکیک میکنند. چون برای مثال از زباله های طبیعی میتوان کود تهیه کرد یا پلاستیک و اهن را میتوان ذوب و دوباره مصرف کرد.

Überprüfen Sie auch

حفاظت محیط زیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp uns